Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie usługi wynajmu sal szkoleniowych komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika w ilości 800 salogodzin, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Tylda Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsk’u. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17; 37-200 Przeworsk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT, w formie autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Asseco Data Systems.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zapewnienie trenerów do poprowadzenia szkoleń w obszarze wykorzystania narzędzia ICT w roli użytkownika, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Asseco Data Systems.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zapewnienia cateringu podczas szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę PHU GREG.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wynajmu sal szkoleniowych komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika w ilości 800 salogodzin, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Lubuska Wojewódzka Komenda OHP Zielona Góra.

Zapytanie ofertowe
Dotyczące zapewnienia cateringu podczas szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu/przerw kawowych dla uczestników szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, trwających minimum 4 godz./dzień, w łącznej ilości 3 000 sztuk oraz obiadów dwudaniowych (zupa, drugie danie, napój) dla uczestników szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, trwających minimum 6 godz./dzień, w łącznej ilości 1 000 sztuk. Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r., dla zamówień przekraczających kwotę 50 000 PLN netto.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – catering

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert


Zapytanie ofertowe

Zapewnienie sal komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, w wymiarze nie większym niż 800 salo godzin.
Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r., dla zamówień przekraczających kwotę 50 000 PLN netto.

Załączniki:

L.A.S 8/2017 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zaproszenia L.A.S. 8.2017 do składania ofert na sale komputerowe

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert nr 8.2017 na sale komputerowe


Informacja o wynikach z rozeznania rynku

Uprzejmie informujemy, że procedury rozeznania rynku dla projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zakończone.
Przekazujemy informację o wyłonionych firmach do realizacji zadań.

  1. W wyniku zakończenia procedur dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń językowych
    z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę AKAPIT Angelika Sznabel
    z Żar.
  2. W wyniku zakończenia procedur dot. organizacji i przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę Perfect English z Nowego Sącza.
  3. W wyniku zakończenia procedury dot. dostarczenia podręczników do języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę AKAPIT Angelika Sznabel z Żar.