Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakwalifikowania się do projektu przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, w ramach projektu przewidziano wsparcie dla:

  • 133 osób po 50 roku życia.
  • 228 kobiet.
  • 285 osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne.
  • 191 osób mieszkających na terenach wiejskich.

Zgodnie z zasadą promowania równości szans przyjęto następujące kryteria kwalifikowania do projektu:

  • Osoby niepełnosprawne + 5pkt.
  • Kobiety + 5 pkt.
  • Osoby z terenów wiejskich + 5 pkt.
  • Osoby bierne/bezrobotne + 5 pkt.

Szczegóły znajdą Państwo w paragrafie 5. naszego Regulaminu:
http://las.interit.eu/index.php/regulamin/